ระบบบริหารจัดการขนส่ง

trans1

จากการที่เรามีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และมีการเข้าถึงรถขนส่งในปริมาณมาก รวมถึงมีระบบ Transport management system (TMS) ที่ทันสมัย ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการด้านการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการและตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพที่สุด

สำหรับระบบ TMS ที่เราใช้อยู่นั้น เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นเอง และใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เราจึงสามารถติดตามสถานะของคำสั่งจัดส่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นับตั้งแต่สถานะการจัดรถขนส่ง ไปจนถึงสถานะการส่งบิลคืน (Proof of delivery) ให้กับบริษัทสินค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง คุณสมบัติที่สำคัญของระบบบริหารงานขนส่งของเรา ได้แก่

  • การวางแผนเส้นทางการจัดส่งรายวัน (Daily routing plans)
  • การจัดทำใบคุมขนส่งสินค้า (Dispatch manifests)
  • การเชื่อมต่อกับระบบติดตามการขนส่ง (GPS monitoring of delivery trucks)
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลรหว่างระบบ WMS และ TMS หรือระบบอื่นๆ (Data interchange)
  • รายการประจำวัน เช่น รายงานการจัดรถ รายงานสถานะการจัดส่งแต่ละบิล และรายงานการเคลียร์เอกสาร
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดส่งแบบรายเดือน (Monthly KPI report)

ปัจจุบัน สินค้าที่เราให้บริการจัดส่งประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งนอกจากการขนส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุแล้ว พนักงานขนส่งเราจะต้องมีทักษะและรู้จักตัวสินค้าด้วย เพื่อสามารถตรวจสอบสินค้าร่วมกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการขนส่งอีกด้วย เช่น สัดส่วนการจัดส่งตรงเวลา สัดส่วนการส่งคืนเอกสารตรงเวลา สัดส่วนสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบการบริการได้อย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าเรา

ติดต่อเรา

captcha

วีดีโอแนะนำบริษัทของเรา คลิกที่นี่

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Please beware of fake websites posting as ILS | ประกาศ! แจ้งเตือน! เว็บไซต์ปลอม

เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลบริษัท โดยนำเอาโลโก้และรูปภาพของเรา ไปหลอกลวงผู้ใช้บริการหรือลูกค้า … ด้วยความปรารถนาดี แนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนใช้บริการ บริษัทขอเรียนแจ้ง เบอร์ที่สามารถติดต่อบริษัท สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 081 6686420 หรือ 061 6255500 หรือ อีเมล์ nipaporn.s@ils.co.th เท่านั้น