เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลที่เข้ามาติดต่อ เราจึงมีมาตรการในการป้องกัน COVID-19 โดยขอความร่วมมือให้ผู้มาติดต่อปฏิบัติดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยและ Face Shield (แผ่นพลาสติกป้องกันใบหน้า) ทุกครั้ง 
2. ก่อนเข้าพื้นที่ต้องผ่านเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ
3. วัดอุณหภูมิและกรอกแบบคัดกรอง
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนและหลังดำเนินงาน
5. รักษาระยะห่างระหว่างกันตลอดเวลา

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *