Leading Logistics Provider in ASEAN

hanspeter_feer(ceo)

24 ปี ประสบการณ์ใน ASEAN

ไอ. แอล. เอส มีอาคารเก็บสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพและปลอดภัย ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกในพื้นที่ใกล้กรุงเทพ อาคารแต่ละแห่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมด้วยระบบจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย, ระบบแร็ค VNA และพื้นที่เก็บสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อม

บริการของเรา

ILS warehouse management

เพื่อให้สามารถบริการงาน Logistics ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้ามีความปลอดภัย เราจึงมีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อบริหารงาน โดยนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS)

ILS pick & pack

เรามีบริการคัดแยกและบรรจุหีบห่อใหม่ (Repackaging service) การมัดรวมสินค้า และการติดสติ๊กเกอร์ หรืออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะเป็น one stop service สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา

ILS air-conditioned room

ปัจจุบันพื้นที่เก็บสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือสินค้าที่เสียหายง่าย

transportation management system (TMS)

ปัจจุบันพื้นที่เก็บสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือสินค้าที่เสียหายง่าย

ILS_GPS

ด้วยระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) ของเรา ทำให้เราสามารถบริหารจัดการคำสั่งจัดส่งในปริมาณที่มากได้ ซึ่งทุกออเดอร์จากแต่ละลูกค้าจะถูกนำเข้าไปจัดการผ่านระบบของเรา 

ILS_blueshirts

ไอ.แอล.เอส. ให้บริการขนส่งสินค้าแบบทั่วประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว เรามีประสบการณ์ในการจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าทั่วไป (Retailer) และศูนย์กระจายสินค้า (DC of Modern trade)

Latest News

ILS CSR 2020

กิจกรรม 2020 CSR ILS

พบกับวิดีโอประมวลภาพกิจกรรม ILS สร้างสรรค์  “สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน สร้างสังคมให้ร่มเย็น” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัท ไอ.แอล.เอส จำกัด ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยกันบูรณะวัดและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ...
อ่านต่อ
ptt_freegel

ILS ร่วมด้วย ช่วยส่งฟรี เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ และคนทั้งประเทศ หวังว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปโดยเร็ว ล้างมือทั้งวัน กินร้อนช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และอยู่บ้านให้มากที่สุดนะค่ะ ...
อ่านต่อ

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล