โปรดติดต่อสำนักงานของเราที่หมายเลข 02-714-2414 หรือส่งอีเมลถึง infoils@ils.co.th โปรดแจ้งความต้องการของคุณและเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
ไอ. แอล. เอส มีบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า โดยจะครอบคลุมทั้งการจัดการด้านคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ บริการมาตรฐานจะประกอบด้วยการจัดเก็บ การบรรจุหีบห่อตามใบสั่ง การติดฉลากสติกเกอร์ และการกระจายสินค้า นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับบริการให้เหมาะกับลูกค้าและความต้องการส่วนบุคคล โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายขายของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ใช่ เราสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ในสถานที่ของลูกค้าได้ แต่ต้องมีการสำรวจพื้นที่การทำงาน เพื่อให้เราเข้าใจการปฏิบัติงานในปัจจุบันของคุณมากยิ่งขึ้น และเราจะนำเสนอ Solution Logistics ที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการ
ระยะเวลาขั้นต่ำของการทำสัญญาจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของบริการ และปริมาณสินค้าที่จัดเก็บ ระยะเวลาสัญญาของเราเริ่มต้น ตั้งแต่หนึ่งเดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละลูกค้า อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในสัญญาที่นานขึ้น จะเป็นการรับประกันว่า คุณจะได้รับอัตราค่าบริการเท่ากับที่เริ่มทำสัญญา ตราบเท่าที่ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการเหมือนเดิม
โดยปกติแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้าแบบคิดต่อกิจกรรมการบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งจะแบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่ ค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บ ค่าการจัดการสินค้าคงคลัง และค่าขนส่ง โดยขอบเขตในด้านบริการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันจะมีค่าบริการที่ต่างกัน โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายขายของเรา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับบริการที่เหมาะสมสำหรับคุณและธุรกิจของคุณ
ตามปกติแล้ว ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system WMS) ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น จะทำงานตามหลัก First In First Out (FIFO) กล่าวคือสินค้าใดเข้าคลังก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน หรือ First Expired First Out (FEFO) คือ สินค้าใดหมดอายุก่อน ก็จะถูกจ่ายออกไปก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายสินค้าและการดำเนินงานในคลังสินค้าจะถูกบันทึกไว้ในระบบด้วย
เราให้บริการด้วยเช่นกัน โดยจะเรียกว่าการบริการแบบ Cross Docking ซึ่งสินค้าจะไม่ถูกเก็บไว้ในคลัง แต่ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์จะมาส่งสินค้าให้เรา แล้วเราก็จะกระจายออกในทันที หรือตามรอบการขนส่งที่ได้ตกลงกันไว้
ด้วยระบบการจัดการขนส่ง TMS ของเรา จะช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะของคำสั่งจัดส่ง (ออเดอร์) ได้ ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่า สินค้าได้ถูกจัดขึ้นรถขนส่งไปหรือยัง ลูกค้าปลายทางได้รับสินค้าแล้วหรือไม่ และด้วยระบบการติดตามด้วย GPS ทำให้เราทราบสถานะแบบเรียลไทม์ (Real time) เพียงแค่มีข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของสาขาเท่านั้น นอกจากนี้ระบบของเรายังสร้างสรุปรายงานสถานะแบบรายวันได้อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขนส่งได้
เราใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเอง เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดังนั้น ระบบต้องรองรับต่อการจัดการในรูปแบบต่างๆของแต่ละลูกค้าได้ และต้องควบคุมการรับจ่ายสินค้าคงคลังให้เกิดความถูกต้อง รัดกุมด้วย ซึ่งเราได้พัฒนาทั้งระบบบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse management system : WMS) และระบบบริหารจัดการงานขนส่ง (Transport management system : TMS) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการลูกค้าแบบครบวงจร

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล