สมัครงาน

ที่ไอ.แอล.เอส. พนักงานถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญที่สุด

เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพื่อให้มีทีมงานที่แข็งแกร่งและมีผลการดำเนินงานที่ดี และเราเชื่อว่าจะส่งผลให้เราสามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆได้ ดังนั้น เราจึงคัดสรรทีมงานเป็นอย่างดี พร้อมกับให้การฝึกอบรวม โดยเราหวังว่าผู้ที่มาร่วมงานกับเราจะสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตไปในวิสัยทัศน์ที่ต้องการได้

หากคุณมีความมั่นใจว่ามีความสามารถและกำลังมองหาโอกาสในการเติบโตในสายงานบริการโลจิสติกส์ เรายินดี และขอเชิญชวนส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมงานกับเรา

กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไอ. แอล. เอส. จำกัด
อาคาร 66 ทาวเวอร์
เลขที่ 2556  ชั้น 19 ห้อง 1901
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กทม 10260

หรือส่งอีเมล์ที่ : jobapplication@ils.co.th

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล