วิสัยทัศน์ของ ไอ. แอล. เอส. (Vision)

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในด้านโซลูชันโลจิสติกส์ของไทย ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยเราจะดำเนินการอย่างซื่อตรงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการให้บริการ

พันธกิจของ ไอ. แอล. เอส. (Mission)

ไอ. แอล. เอส. โดดเด่นในด้านบริการที่เชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม และมีนวัตกรรมด้านระบบการจัดการ WMS และ TMS ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าของเรา

ทีมงานของเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นงานที่ทำอยู่ปัจจุบันและงานใหม่ๆที่อาจไม่เคยทำมาก่อนจากลูกค้าในแต่ละธุรกิจ พนักงานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้นลูกค้าจึงมอบหน้าที่งานจัดการโลจิสติกส์ให้เรา เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาจุดแข็งของบริษัทในด้านอื่น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด เราจึงนำเสนอสิ่งต่อไปนี้ให้ลูกค้า

  • การใช้โซลูชันด้านซัพพลายเชนที่ประหยัดต้นทุนด้วยการปรับปรุงกระบวนงาน
  • การทำงานเป็นทีมระหว่างไอ.แอล.เอส.กับลูกค้า ด้วยการวางแผน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • บริการจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์
  • พื้นที่เก็บสินค้าที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์
  • อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า และเครื่องมือการขนถ่าย ขนย้ายด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานทันสมัย
  • บริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  • ระบบ WMS และ TMS ที่สามารถติดตามสถานะสินค้าคงคลัง และสถานะการจัดส่งแบบแสดงผลทันที (Real time)
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการจัดการซัพพลายเชน

ด้วยความเป็นมืออาชีพ จึงทำให้ลูกค้ารายแรก และรายต่อๆมาของเรายังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน และบอกต่อไปยังลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ไอ.แอล.เอส. เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีจากความเชื่อมั่นและความเข้าใจในความต้องการของทุกธุรกิจ เมื่อวางใจใช้บริการเรา การดำเนินงานของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้ในทุกๆด้าน

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล