โซลูชันโลจิสติกส์

นับตั้งแต่ที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา เราได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ กลางและบริษัทขนาดเล็ก ลักษณะสินค้าที่เราจัดการก็มีตั้งแต่สินค้าที่เป็น Bulk เช่น วัตถุดิบในโรงงาน สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) หรือแม้กระทั่งสินค้าเพื่อการตลาด (marketing material) เช่น แผ่นพับ โบร์วชัวร์ โปสเตอร์ สแตนหรือเคาน์เตอร์ เป็นต้น จากความไว้วางใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของเรามีอยู่จำนวนมาก อาทิ เช่น

BTS sky train

ILS และบริษัทในเครือ เรามีส่วนร่วมในการจัดเก็บและขนย้ายตู้ขบวนรถไฟฟ้า BTS และรางรถไฟฟ้าในปีพ.ศ. 2540 – 2544 ภายใต้การว่าจ้างของบริษัท Siemens ด้วยลักษณะของสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่จัดเก็บที่กว้างขวาง ในขั้นตอนการติดตั้งเองก็ต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน รวมถึงมีทีมงานลงพื้นที่ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสำเร็จจากผลงานในครั้งนี้ จึงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

Food service

ในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับธุรกิจประเภทร้านอาหารต่างๆ (food service) นั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องควบคุมการจ่ายสินค้าทั้งแบบ FIFO (First in first out) และ FEFO (First expire First out) และในการหยิบสินค้านั้นจะต้องหยิบเป็นชิ้นหรือแพ็ค โดยมีความถูกต้องแม่นยำที่สูง เพราะร้านสาขาจะไม่สามารถขายอาหารได้ หากสินค้าที่ส่งไปผิดรายการ นอกจากนี้ เรายังมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายสาขาเปิดใหม่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะหมดข้อจำกัดเรื่องกำลังพลในการแพ็คจัดสินค้าให้สาขาเปิดใหม่ ซึ่งปกติจะรับสินค้าในปริมาณที่มาก จากประสบการณ์ เราสามารถรองรับต่อการเพิ่มสาขาให้กับลูกค้าของเรา จากจำนวนสาขาประมาณ 500 กว่าสาขา เป็นมากกว่า 1000 สาขา ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล