ประวัติบริษัท

Integrated Logistics Services หรือเรียกสั้นๆว่า ILS นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ที่เราได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมา เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ

ปัจจุบันเรามีคลังสินค้าให้บริการ ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกเขตกรุงเทพมหานคร มีทางเข้าออกสะดวก ซึ่งจะบริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ได้แก่ WMS และ TMS และมีพื้นที่จัดเก็บและอุปกรณ์การขนถ่ายที่ได้มาตรฐาน

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการบริหารงานโลจิสติกส์ เราได้มีโอกาสให้บริการกับทั้งบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะด้านที่หลากหลาย ในอดีตเราเคยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนรางรถไฟฟ้า BTS และตู้รถไฟ (ดำเนินงานภายใต้สัญญากับบริษัท Siemens) จวบจนปัจจุบัน เราประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ เรายังมีโครงข่ายรถบรรทุกที่เชื่อมต่อกับทุกภูมิภาค ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศทั้งที่เป็นร้านค้าทั่วไปและห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งนี้หากลูกค้ามีความต้องการให้ ไอ. แอล. เอส. นำเสนอการบริการในรูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย เรายินดีที่จะให้บริการและร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน

บริษัทเราได้ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 ในส่วนของงานบริการคลังสินค้า และกระจายสินค้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้บริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้ให้กับคู่ค้าของเรา

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล