หนึ่งในกระบวนการจัดการซัพพลายเชนของเราที่สำคัญ คือ การหยิบแบบเป็นชิ้นย่อย และบรรจุหีบห่อ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ เพราะในหลายครั้งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการสั่งสินค้าแบบเต็มลัง แต่ต้องการสินค้าเป็นหีบห่อย่อยภายใน หรือเป็นชิ้น ซึ่งเราต้องสามารถหยิบสินค้าให้มีความถูกต้องมากที่สุดด้วยเช่นกัน ดังนั้น หลังจากที่พนักงานได้หยิบสินค้าที่เป็นเศษมาแล้ว เราจะต้องมีการตรวจเช็คสินค้าอีกรอบด้วยพนักงานเช็คเกอร์ ก่อนที่จะทำการปิดลังบรรจุ แล้วส่งต่อให้แผนกขนส่ง

นอกจากนี้ เรายังมีบริการคัดแยกและบรรจุหีบห่อใหม่ (Repackaging service) การมัดรวมสินค้า และการติดสติ๊กเกอร์ หรืออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะเป็น one stop service สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา

นับตั้งแต่ เราให้บริการมา งานหยิบชิ้นย่อย (Pick and pack) ถือเป็นงานละเอียดอ่อนที่เรามีการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเรามีความถูกต้องของสินค้าคงคลัง (Stock accuracy) สูง ดังนั้น จึงสามารถพูดได้ว่า ไอ.แอล.เอส. มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และพร้อมที่จะเพิ่มการบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าเรา

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล