ไอ.แอล.เอส. ให้บริการขนส่งสินค้าแบบทั่วประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว เรามีประสบการณ์ในการจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าทั่วไป (Retailer) และศูนย์กระจายสินค้า (DC of Modern trade) โดยการบริหารรถขนส่งด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ พนักงานขนส่งจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องของการจัดการสินค้าให้มีความปลอดภัยและมีใจบริการ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน เพราะพนักงานขนส่งถือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทลูกค้า

ศูนย์กระจายสินค้าหลักของเรา ตั้งอยู่ที่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งมีทางเข้าออกที่สะดวก มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน และรถขนส่งส่วนใหญ่จะวิ่งออกจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ นอกจากนี้ เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าที่เปิดดำเนินการในเขตภูมิภาคต่างๆอีก 6 แห่ง ดังนี้

  • ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี
  • ศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่
  • ศูนย์กระจายสินค้า พิษณุโลก
  • ศูนย์กระจายสินค้า เชียงใหม่
  • ศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น
  • ศูนย์กระจายสินค้า นครราชสีมา

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล