ด้วยระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) ของเรา ทำให้เราสามารถบริหารจัดการคำสั่งจัดส่งในปริมาณที่มากได้ ซึ่งทุกออเดอร์จากแต่ละลูกค้าจะถูกนำเข้าไปจัดการผ่านระบบของเรา เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปและสถานะของการขนส่งแต่ละออเดอร์ได้ และหลังจากที่จัดส่งสินค้าเสร็จแล้ว ออเดอร์นั้นก็จะถูกยืนยันการจัดส่งในระบบของเรา นอกจากนี้ TMS ของเรายังรองรับต่อการบริหารงานขนส่งที่จะต้องส่งต่อให้กับศูนย์กระจายในภูมิภาค (HUB) ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลการจัดส่งล่วงหน้าไปยังศูนย์ฯ เพื่อให้ศูนย์ฯเตรียมความพร้อมก่อนสินค้าจะเข้าไปถึงจริง

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ระบบบริหารการจัดส่ง TMS ของเรา มีความสามารถดังนี้

  • การติดตามสถานะการจัดส่งของแต่ละออเดอร์ (Order tracking)
  • การติดตามและตรวจสอบรถขนส่งทุกคัน (Trace of truck)
  • การจัดทำรายงานสถานะรถและออเดอร์ประจำวัน (Daily status report)
  • การติดตามการส่งสินค้ากลับคืน (Trace of goods return)

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ไอ.แอล.เอส. จะใช้ระบบ TMS เพื่อการจัดการประสิทธิภาพการขนส่งภายในก็ตาม ระบบยังสามารถเปิดให้ลูกค้าเข้าดูรายงานได้ด้วย (ตามเงื่อนไขของบริษัท) อย่างไรก็ตาม เรายังมีระบบติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ด้วย GPS (GPS Tracking system) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสถานะที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล