ปัจจุบันพื้นที่เก็บสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือสินค้าที่เสียหายง่าย

คลังสินค้าของเราที่ปากเกร็ดมีห้องควบคุมอุณหภูมิ (Air-conditioned storage room) ที่ประกอบด้วยชั้นวางสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมกว่า 1,200 ช่อง มีการวัดและตรวจสอบอุณหภูมิอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าถูกจัดเก็บอยู่ภายใต้สภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ในพื้นที่เก็บสินค้าดังกล่าว ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมด้วยประตูที่ควบคุมการเข้าออกด้วยรหัสและลายนิ้วมือ ดังนั้น จึงสามารถใช้จัดเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูงได้ด้วย

ติดตามเราได้ผ่านทางอีเมล