รับส่งทั่วไทย

Unique selling points

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM (TMS)

TMS ที่เราใช้อยู่นั้น เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นเอง และใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เราจึงสามารถติดตามสถานะของคำสั่งจัดส่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นับตั้งแต่สถานะการจัดรถขนส่ง ไปจนถึงสถานะการส่งบิลคืน (Proof of delivery)

ให้กับบริษัทสินค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง คุณสมบัติที่สำคัญของระบบบริหารงานขนส่งของเรา ได้แก่

✓ การติดตามสถานะการจัดส่งของแต่ละออเดอร์ (Order tracking)

✓ การติดตามและตรวจสอบรถขนส่งทุกคัน (Trace of truck)

✓ การจัดทำรายงานสถานะรถและออเดอร์ประจำวัน (Daily status report)

✓ การติดตามการส่งสินค้ากลับคืน (Trace of goods return)

gps delivery tracking

สอบถาม หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม