รับส่งทั่วไทย

โซลูชันโลจิสติกส์

นับตั้งแต่ที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา เราได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ กลางและบริษัทขนาดเล็กลักษณะสินค้าที่เราจัดการก็มีตั้งแต่สินค้าที่เป็น Bulk  สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มธุรกิจ Food service หรือแม้กระทั่งสินค้าเพื่อการตลาด (marketing material)

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการหยิบสินค้าแบบหน่วยย่อย การรีแพ็คเกจจิ้ง การควบคุมสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ลักษณะสินค้าที่เราจัดการก็มีตั้งแต่สินค้าที่เป็น Bulk เช่น วัตถุดิบในโรงงาน สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) หรือแม้กระทั่งสินค้าเพื่อการตลาด (marketing material) เช่น แผ่นพับ โบร์วชัวร์ โปสเตอร์ สแตนหรือเคาน์เตอร์ เป็นต้น จากความไว้วางใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการบริหารงานโลจิสติกส์ และนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด เราบริหารจัดการด้วยโลจิสติกส์โซลูชันต่อไปนี้

✓ การเสนอโลจิกติกส์โซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

✓ การวางแผนกระบวนการทำงาน และสื่อสารร่วมกันกับลูกค้า

✓ บริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย

✓ บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา พร้อมรองรับต่อการเติบโตของลูกค้า

gps delivery tracking

TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM (TMS)

ระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) ของเรา เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นเองเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่หลายหลาย ซึ่งช่วยวางแผนเส้นทางการขนส่ง (route optimization) ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มเงื่อนไขการจัดส่งในระบบ และบริหารจัดการออเดอร์จัดส่งในปริมาณที่มากได้  พร้อมทั้งยังมีระบบติดตามสถานะ order แบบ real time (Order tracking system) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสถานะที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

✓ การติดตามสถานะการจัดส่งของแต่ละออเดอร์ (Order tracking)

✓ การติดตามและตรวจสอบรถขนส่งทุกคัน (Trace of truck)

✓ การจัดทำรายงานสถานะรถและออเดอร์ประจำวัน (Daily status report)

✓ การติดตามการส่งสินค้ากลับคืน (Trace of goods return)

gps delivery tracking

สอบถาม หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถาม หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม